menu
Za korištenje aplikacije potrebno se registrirati.
Web e-Potpis registracija
Prije prve registracije potrebno je preuzeti i instalirati PKI datoteku lokalno na računalo na kojem se potpisuje:

Molimo pročitajte slijedeće dokumente: