menu
Web e-Potpis je Finin internetski servis.

REGISTRACIJA I UGOVARANJE
Registracijom na servis ugovarate uslugu. Preduvjet za registraciju i korištenje usluge su Finini digitalni certifikati izdani na kriptografskom uređaju (smart kartica ili USB token) ili Finini poslovni certifikati izdani na CoBranding kartici/USB tokenu banke s kojom Fina ima poslovnu suradnju.

Cijene za registraciju i korištenje servisa možete provjeriti na Fininim web stranicama.

Kako se naplaćuje korištenje usluge Web e-Potpisa?
Nakon što se registrirate na servis, poslat ćemo Vam račun za jednokratnu naknadu za izvršenu registraciju. Po ugovaranju usluge, korištenje aplikacije naplaćuje se po događaju, za što ćemo jednom mjesečno slati račune, ovisno o broju događaja (potpis, vremenski žig, dugoročna validacija) koje ste napravili u jednom mjesecu. Sve cijene možete provjeriti na Fininim web stranicama.
Za korištenje aplikacije potrebno se registrirati.
Ugovaranje usluge i registracija
Prije prve registracije potrebno je preuzeti i instalirati PKI datoteku lokalno na računalo na kojem se potpisuje:

Molimo pročitajte slijedeće dokumente: